język migowy

Mazowsze pomaga OSP

Opublikowano:

OSP-2022 zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Biskupice

mazowsze dla straży pożarnej

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Koszt całkowity: 40 700,00 zł

Termin realizacji: 2022 r.

 

W ramach otrzymanego dofinansowania gmina Brwinów zakupiła hydrauliczny rozpieracz kolumnowy oraz dwa aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Biskupice. Sprzęt specjalistyczny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla OSP 2022. Województwo Mazowieckie wspiera gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

OSP Biskupice
OSP Biskupice
OSP Biskupice
OSP Biskupice

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy