język migowy

Mazowsze pomaga OSP

Opublikowano:

OSP-2022 zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Biskupice

mazowsze dla straży pożarnej

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Koszt całkowity: 40 700,00 zł

Termin realizacji: 2022 r.

 

W ramach otrzymanego dofinansowania gmina Brwinów zakupiła hydrauliczny rozpieracz kolumnowy oraz dwa aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Biskupice. Sprzęt specjalistyczny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowsze dla OSP 2022. Województwo Mazowieckie wspiera gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

OSP Biskupice
OSP Biskupice
OSP Biskupice
OSP Biskupice

„Zakup środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Brwinów”   

mazowsze dla straży pożarnej
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Koszt całkowity: 80 000 zł
Termin realizacji: 2023 r.
 

Dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego Gmina Brwinów zakupiła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie 10 kompletów ubrań specjalnych wraz z hełmami, butami, kominiarkami i rękawicami oraz 5 radiostacji przenośnych, które będą wykorzystywane podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. 

Zakup środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Brwinów  współfinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023. 

Mazowsze Dla Strazy DSC 0002  1200Q85
Mazowsze Dla Strazy DSC 0006  1200Q85
Mazowsze Dla Strazy DSC 0032  1200Q85

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy