język migowy

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw od 2022 r.

Opublikowano:

Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie

mazowsze dla sołectw

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Koszt całkowity: 25 500,00 zł

Termin realizacji: 2022 r.

 

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” gmina Brwinów wykonała w 2022 r. prace remontowe na boisku rekreacyjnym wielofunkcyjnym usytuowanym obok istniejącego placu zabaw przy ul. Głównej w Parzniewie na działce nr 58/3 stanowiącej własność gminy Brwinów.

 Zakres prac objął zakup materiałów i wymianę nawierzchni na uszkodzonych częściach boiska tj. przy dwóch bramkach do piłki nożnej o wielkości 3x5 m oraz nawierzchni uszkodzonej na odc. około 1 m². Poza wymianą uszkodzonej i zużytej nawierzchni na boisku naprawiono kosze do gry w koszykówkę i wymieniono siatki w bramkach do piłki nożnej. Ponadto usunięto zabrudzenia i zanieczyszczania z całej powierzchni boiska. Zakupiono i zamontowano nową siatkę do gry w piłkę siatkową.

 Boisko jest miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Parzniewa. Renowacja obiektu poprawiła komfort jego użytkowania oraz przywróciła nawierzchnię boiska do pożądanego stanu technicznego. Wykonane prace zabezpieczyły obiekt przed postępującymi uszkodzeniami.

 Zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie

Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach

mazowsze

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Koszt całkowity: 29 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 r.

 

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” gmina Brwinów wykonała montaż oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w Kotowicach tj. doświetlenia drogi powiatowej nr 4108W w rejonie mostu na rzece Rokitnica oraz doświetlenia drogi powiatowej nr 1511W.

 W ramach realizacji zadania zbudowano dwa słupy betonowe,  zamontowano wysięgniki oraz oprawy oświetleniowe typu LED. Na już istniejących sześciu słupach zamontowano nowe wysięgniki oraz nowe oprawy oświetleniowe. Dowieszono napowietrzny obwód oświetleniowy i wykonano uziemienie.

Potrzeba doświetlenia dróg była bardzo istotna. Przy drogach nie ma chodników, a dobre oświetlenie umożliwia odpowiednio wczesne zauważenie ruchu pieszych i rowerów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach
Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach
Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach
Montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach
Tablica
Tablica

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy