język migowy

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej

Opublikowano:
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej

mazowsze dla sportu

„Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie” (2022)

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Koszt całkowity: 956 665,71zł
Termin realizacji: 2022 r.

 

Gmina Brwinów przeprowadziła modernizację istniejącej infrastruktury sportowej przy ZSO w Brwinowie. Wymieniona została nawierzchnia bieżni oraz dwóch przyległych boisk do siatkówki i koszykówki zlokalizowanych w zakolach bieżni. Kolorystyka nawierzchni jest utrzymana w kolorze ceglastym z wykonanymi liniami w kolorze białym (konkurencje biegowe i boiska do siatkówki) oraz żółtym – w części do koszykówki. Zostały wymienione bramki piłkarskie, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy piłkochwytach – elementach wyposażenia boiska sportowego, zabezpieczających wydostanie się piłki poza bramki.

Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie

 

„Budowa strefy workout w Brwinowie” 
Kwota dofinansowania: 75 256,00 zł
Koszt całkowity: 117 909,81zł
Termin realizacji: 2023 r.
 
Kwota dofinansowania pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” wynosi 75 256,00 zł. Nowa inwestycja powstanie w brwinowskim parku miejskim. Prace obejmą budowę strefy workout, czyli siłowni na świeżym powietrzu składającej się zestawu urządzeń do ćwiczeń zawierającego m.in. z drążki, drabinki, poręcze i inne przyrządy, na których wykonuje się ćwiczenia gimnastyczne.  Zostaną także zamontowane ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci (w tym kosz umożliwiający segregację odpadów). Strefa workout powiększy ofertę już istniejącej siłowni plenerowej, z której bardzo chętnie korzystają mieszkańcy.   

Zadanie pn. „Budowa strefy workout w Brwinowie” współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

herb mazowsza logo Mazowsze serce Polski

 

DSC 1875  1200Q85
DSC 1886  1200Q85

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy