język migowy

Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019)

Opublikowano:
Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019)

Wartość zadania: 38.372,00 zł
Wartość pomocy: 24.416,00 zł

Termin realizacji: 2019

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów zbudowano na terenie czterech gminnych szkół, a także w parku miejskim w Brwinowie, przy WKD Kanie Helenowskie i przy placu zabaw w Parzniewie. Rowerzyści chętnie korzystają z możliwości, jakie daje stacja napraw. Można samodzielnie napompować koła czy dokręcić śruby, napompować koła nie tylko roweru, lecz także wózka dziecięcego czy inwalidzkiego

Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska poprzez montaż siedmiu samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie gminy Brwinów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: siedem nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Stacja Park
Stacja Park
Stacja Zblizenie
Stacja Zblizenie
Stacja Zso
Stacja Zso

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy