język migowy

Modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (etap I+II) (2018-2020)

Opublikowano:
Modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (etap I+II) (2018-2020)

Projekt pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Brwinowie (etap I+II)” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 999.862 zł

Wartość zadania: 1.956.572,70 zł

Termin realizacji zadania: 2018–2020

  • I etap (dokumentacja projektowa)
  • II etap ( prace budowlane)

 

Cel projektu: Umożliwienie zbytu lokalnych produktów poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Brwinowie.

 W ramach operacji „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Brwinowie (etap I+II)” objętej dofinansowaniem przebudowana zostanie północna część targowiska miejskiego w Brwinowie. Poza pracami rozbiórkowymi zakres rzeczowy obejmuje budowę i montaż obiektów kubaturowych: ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budynku administracyjnego. Wybudowane zostaną miejsca handlowe - niskie i wysokie zadaszenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy