język migowy

Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2021)

Opublikowano:
Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2021)

Operacja mająca na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Wartość zadania: 152.916,79 zł
Wartość pomocy: 76.695,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku przeznaczonego na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (GCIM). Inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta Brwinowa, na działce nr ew. 231/1, w południowej części targowiska. Zarządcą infrastruktury jest Gmina Brwinów, użytkownikiem Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.
W GCIM odbywać się będą mogły zajęcia edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne dla mieszkańców, projekty realizowane przez formalne i nieformalne grupy. GCIM będzie mogło stanowić miejsce do wspólnej pracy dla lokalnych stowarzyszeń, animatorów społecznych, grup nieformalnych z terenu gminy Brwinów jak również całego obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo” np. przy opracowywaniu i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju integracji społecznej.
Operacja mająca na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Gminne Centrum Integracji Mieszkańców

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy