język migowy

Doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2022)

Opublikowano:
Doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2022)

Operacja pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne”

zrealizowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” będącego częścią działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i ma na celu umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez wyposażenie świetlic wiejskich (w Żółwinie, Otrębusach, Owczarni i Kaniach) w nowoczesne urządzenia multimedialne.

Jej wynikiem jest wsparcie czterech podmiotów w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Wartość zadania: 54.366,00 zł
Wartość pomocy: 34.593,00 zł
Termin realizacji: 2021–2022 r. 

W ramach zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne” doposażono cztery świetlice z terenu gminy Brwinów. Nowoczesny sprzęt multimedialny otrzymały świetlice w Kaniach i w Owczarni, których organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, oraz dwie świetlice socjoterapeutyczne Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie (w Otrębusach i w Żółwinie). Każda z wymienionych placówek otrzymała tablicę multimedialną, niezbędny do niej osprzęt, projektor oraz przenośny komputer. Sprzęt znacząco przyczyni się do wzbogacenia i poszerzenia oferty edukacyjno-kulturalnej świetlic wiejskich, stanowiących małe lokalne ośrodki kultury.

Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic
Doposażenie gminnych świetlic

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy