język migowy

Modernizacja pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim w Brwinowie

Opublikowano:
Modernizacja pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim w Brwinowie

Nazwa operacji – „Modernizacja pomnika »Ściana śmierci« w parku miejskim w Brwinowie” 

Cel operacji – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez modernizację miejsca pamięci - pomnika "Ściana śmierci" zlokalizowanego w zabytkowym parku miejskim w Brwinowie.

Planowane wyniki operacji – Jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Nazwa działania - Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 66.200,00 zł

Wartość pomocy: 42.123,00 zł

Pomnik ze względu na zły stan techniczny oraz ze względów estetycznych wymagał modernizacji. Mur wykonany z cegły silikatowej został rozebrany do poziomu fundamentu i wymurowany od nowa w nieco zmienionej formie. Ściana główna oraz ściany boczne zostały wykonane z piaskowanej, impregnowanej cegły. Wokół tylnej ściany pomnika uformowano nasyp, a ściana została zabezpieczona przeciw wilgoci. Tablica wykonana z tworzywa sztucznego została zastąpiona napisem z kutego żelaza – treść pozostała bez zmian – „Miejsce uświęcone krwią ofiar terroru okupanta 1939–1945”. Ścianę boczną po stronie lewej zdobi godło Polski. Zainstalowano maszt flagowy o wysokości ok. 5 m wraz z osprzętem niezbędnym do wciągania flagi.

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy