język migowy

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach

Opublikowano:
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach

Nazwa operacji: „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach”

Cel operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej gminy Brwinów poprzez budowę placu zabaw oraz ogrodzenia przy dworze Toeplitza w Otrębusach”
Planowane wyniki operacji: Jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Nazwa działania: Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Wartość zadania 864.460,00 zł
       Wartość pomocy: 424.287,00 zł
       Termin realizacji: 2024 r. 

Dzięki dotacji w parku otaczającym Toeplitzówkę – jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Otrębusach – powstanie plac zabaw, a teren parku zyska nowe ogrodzenie.
Inwestycja zostanie usytuowana w miejscu obecnego – po wschodniej stronie budynku – i będzie większy od istniejącego. Będzie przeznaczony dla dzieci z dwóch grup wiekowych (1-3 lata i 4-10 lat). W części przeznaczonej dla najmłodszych zlokalizowana zostanie piaskownica z „orkiestrą podwórkową” oraz sitem przeznaczonym do zabawy piaskiem. W części dla starszych dzieci znajdzie się huśtawka „bocianie gniazdo” oraz trampolina wbudowana w nawierzchnię. Na pozostałej części placu zabaw zaprojektowano czworokąt sprawnościowy, zjazd linowy o długości 20 m, dwa kiwaki na przegubach – tuby oraz urządzenie dynamiczne do wspinaczki.
Na miejscu istniejącego ogrodzenia zostanie wykonane nowe, tworzące bezpieczną przestrzeń do rekreacji. W miejscu istniejącego wjazdu na działkę powstanie brama samonośna przesuwna z furtką, a po stronie zachodniej robocza brama boczna. Pozostała część ogrodzenia zlokalizowanego po stronie południowej oraz zachodniej o łącznej długości 361 m zostanie wykonana z przęseł. Nowo wybudowane ogrodzenie będzie ściśle nawiązywać do zabytkowego charakteru obiektu.

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy