język migowy

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Opublikowano:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii (2022-2023)

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (2015-2017)

 


Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.


Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii (2022-2023)

iceland

Kwota dofinansowania: 3 452 720,00 zł
Koszt całkowity: 3 472 970,00 zł

Termin realizacji: 2022-2023

 

Projekt jest realizowany w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Liderem projektu jest gmina Brwinów, która koordynuje działania prowadzone przez szkoły na terenie obu gmin. Zagranicznym partnerem jest Szkoła Podstawowa z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie.

W ramach projektu w szkołach będą realizowane podnoszące świadomość ekologiczną działania edukacyjne, warsztaty i wyjazdy. Uczniowie wezmą udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi – segregacją śmieci, śladem węglowym, wodą i transportem rowerowym. W związku z nimi uczestnicy wezmą udział w licznych konkursach – plastycznym, wiedzy, teatralnym czy konkursie na prezentację multimedialną i na film o segregacji odpadów.

Projekt nie skupia się tylko na edukacji, lecz także obejmuje działania inwestycyjne na terenie zaangażowanych szkół. Hotele dla owadów, poidełka dla ptaków i kamerki do podglądania życia zwierząt to tylko niektóre urządzenia ułatwiające bliższe spotkania z otaczającym światem, które będzie można zobaczyć na terenie szkół. Zostaną też ustawione ławki solarne, powstaną m.in. ogródki dydaktyczne, którymi będą opiekowali się uczniowie, a także ogródki deszczowe i meteorologiczne, ekoedukacyjne place zabaw, zielone klasy czy tablice dydaktyczne i zegar słoneczny.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Środki pochodzą z Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.


Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (2015-2017)

logo PTO

Kwota dofinansowania: 1 491 230 zł
Koszt całkowity: 2 485 383 zł

Termin realizacji: 2015-2017

Gmina Brwinów, miasto Milanówek i miasto Podkowa Leśna połączyły swoje siły i ze wsparciem 50 partnerów zrealizowały projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Celem projektu było podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. Opracowano dokumenty strategiczne określające optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacje projektowe najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych, na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych.

Projekt był współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli funduszy, które za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju trafiają do Polski z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej: Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.


Strona projektu: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu

https://eeagrants.org/ 

https://www.eog.gov.pl/

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy