język migowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opublikowano:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2022), budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap III (2021-2022), wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), rozwój systemu dróg rowerowych – etap II (2020-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017-2022), rozwój systemu dróg rowerowych – etap I (2017-2019), refundacja inwestycji w parku w Brwinowie (2016).

Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III (porozumienie sześciu gmin)

Kwota dofinansowania łącznie: 19 242 771,16 zł
Koszt całkowity łącznie: 24 372 077,09 zł
Termin realizacji: 29.07.2020–31.08.2023

Drogi rowerowe na terenie sześciu gmin zostały zbudowane w ramach wspólnego projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, którego liderem jest Gmina Michałowice. Gmina Brwinów wybudowała w ramach tego projektu ścieżkę rowerową w ul. Karolińskiej w Otrębusach, na odcinku od ul. Franciszkańskiej w stronę przystanku WKD Otrębusy. Jej koszt to 371.644,49 zł. Projekt był realizowany w latach 2021-2022 przy współudziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III
Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II

Kwota dofinansowania: 4 395 955,28 zł
Koszt całkowity: 5 953 496,08 zł
Termin realizacji: 2020-2021

W ramach tego zadania nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstały w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwinowa do granicy z Falęcinem, a także do granicy z Milanówkiem. Ścieżka wzdłuż ulicy Pruszkowskiej powstała na odcinku od ronda F. Nowosielskiego do ronda W. Kowalskiego. Został też przebudowany istniejący chodnik wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie do szerszego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ronda I. Kozielewskiego do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowości Moszna powstała ścieżka na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Mieszkańcy zyskali bezpieczne połączenie pieszo-rowerowe. Kolejne ścieżki powstały wzdłuż ul. Słonecznej w Żółwinie, a także wzdłuż ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego (przy szkole). Projekt objął również zwrot znacznej części środków wydanych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach (na odcinku od skrzyżowania z ul. Natalińską do obiektów Zespołu "Mazowsze"). Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa w ciągu ul. Pruszkowskiej w Kaniach, od miejscowości Strzeniówka w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie Michałowice. W ramach Projektu powstały również 3 parkingi Bike&Ride z łącznie 33 miejscami postojowymi dla rowerów, a także 2 stacje naprawy rowerów.

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II
Mapa Sciezek Etap Ii
Mapa Sciezek Etap Ii

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla 47 szkół

Kwota dofinansowania: 6 701 322,62 zł
Koszt całkowity: 9 742 251,51 zł
Kwota dofinansowania dla gminy Brwinów: 587 410,82 zł
Koszt całkowity dla gminy Brwinów: 781 547,43 zł

Projekt „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z terenu dziewięciu gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów). Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.

W ramach zakupów zaplanowano m.in. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, drukarki i skanery, projektory i drobny sprzęt komputerowy. Szkoły zostaną wyposażone w serwery i sprzęt sieciowy, tablice interaktywne i monitory dotykowe, a także klocki do działań robotyczno-programistycznych. Do placówek trafią również pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne. Szkoły będą miały też dostęp do platform edukacyjnych i serwisów streamingowych.

Zakupiony sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewni możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Projekt „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie

Kwota dofinansowania: 112 000,00 zł
Koszt całkowity: 297 559,14 zł
Termin realizacji: 2020

Dzięki realizacji projektu Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie zyskała ekologiczne i efektywne źródło ogrzewania - nowy kocioł kondensacyjny, którego wydajność w porównaniu do starego urządzenia wzrosła o ponad 40%. Kotły kondensacyjne stanowią obecnie najwyższy standard techniczny w technice grzewczej, wyróżniając się bardzo dużą sprawnością, sięgającą nawet 109% (urządzenia tego typu odzyskują ciepło ze spalin, stąd nadwyżka ponad 100%). Wymiana pieca przyczynia się też do ograniczenia niskiej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza.

Nowy Kocio Kondensacyjny
Nowy Kocio Kondensacyjny
Prace Przy Wymianie Pieca
Prace Przy Wymianie Pieca

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach

Kwota dofinansowania: 723 120,98 zł
Koszt całkowity: 1 197 856, 16 zł
Działanie: Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przy współudziale dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020).
W ramach projektu zostały zbudowane 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, powstała również droga manewrowa zakończona okrągłym placem do zawracania połączona zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowano oświetlenie i odwodnienie, postawiono wiatę na rowery i zamontowano stojaki na rowery. Zamontowano również infrastrukturę towarzyszącą tj. monitoring, system kontroli wjazdu i wyjazdu (szlabany) wraz z samoobsługową kasą. Od strony torów WKD parking został wygrodzony barierami uniemożliwiającymi skracanie drogi przejścia z parkingu na perony WKD. Parking będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz miejskiej komunikacji autobusowej.

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach
Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach

Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Kwota dofinansowania: 2 854 415,29 zł
Koszt całkowity: 12 097 729,04 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Dotacja została przeznaczona na przebudowę, remont i adaptację na cele kulturalne zabytkowego pałacu w parku miejskim w Brwinowie. W ramach projektu zostało również zakupione wyposażenie, a w ramach działań promocyjnych został wydany folder o rewitalizacji i album „Poznaj Brwinów” z prezentacją odnowionego pałacu. W obiekcie odbywają się zajęcia kulturalno-edukacyjne i imprezy artystyczne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury w Błoniu i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r.

Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie
Pałac w Brwinowie

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap I

Kwota dofinansowania: 4.400.019,04 zł 
Koszt całkowity: 5.775.834,17 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Termin realizacji: 2017-2019

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przy współudziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W jego ramach wybudowano lub przebudowano w sumie 5,48 km dróg rowerowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Granicznej w Brwinowie od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni od granicy z Miastem Podkowa Leśna do ul. Książenickiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ul. Przejazd do Grudowa, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie od ul. Lilpopa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 719, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. S. Woydy do Kotowic oraz ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przejazd od ul. Mszczonowskiej do ul. Sochaczewskiej.
Wybudowane w ramach projektu drogi rowerowe zostały zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały oznakowane stosownym oznaczeniem.

BRW Polnoc
BRW Polnoc
BRW Poludnie
BRW Poludnie
BRW Zachod
BRW Zachod
Owczarnia
Owczarnia
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych
Rozwój systemu dróg rowerowych

Refundacja kosztów inwestycji przeprowadzonej w parku miejskim w Brwinowie w 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 812.698,43 zł
Koszt całkowity: ok. 1,2 mln zł
Termin realizacji :2013

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie objęła remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilania monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. W październiku 2015 r. pojawiła się szansa na wykorzystanie oszczędności środków unijnych z poprzedniej perspektywy 2007-2013 i umieszczenia projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na liście rezerwowej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Umowa została podpisana w październiku 2016 r.

PO
PO
PRZED
PRZED

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy