język migowy

Program Rozwój Wiedza Edukacja

Opublikowano:
Program Rozwój Wiedza Edukacja

„Cyfryzacja nam nie straszna”

Kwota dofinansowania: 1 088 781,60 zł

Koszt całkowity: 1 336 821,60 zł

Termin realizacji: 2017-2019

Celem projektu było podniesienie jakości usług oraz monitorowanie procesu świadczenia usług w obszarach podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami w 7 urzędach na Mazowszu. Oprócz Brwinowa w projekcie wzięły udział też gminy Jakubów, Kotuń, Mirów, Radzymin, Stanisławów, Żabia Wola.

Projekt zakładał elektronizację procesu obsługi podatkowej, świadczenia usług, ewidencjonowania nieruchomości oraz zautomatyzowanie rozliczeń, wzrost dostępności do informacji oraz rozwiązania usprawniające załatwianie spraw w urzędzie, w tym skrócenie czasu obsługi, rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami, wzrost kompetencji kadr, stałe doskonalenie i monitorowanie satysfakcji klientów oraz jakości świadczenia usług.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy