język migowy

KG PSP oraz ZG OSP

Opublikowano:

Rozbudowa siedziby OSP Biskupice (2015 r.)

Strażnica w Biskupicach jest siedzibą miejscowej ochotniczej straży pożarnej, ale sprawdza się też jako miejsce spotkań i świetlica dla mieszkańców wsi. Została rozbudowana o część garażowo-gospodarczą o powierzchni około 49 m kw.

Dodatkowo na dachu budynku umieszczono elektroniczną syrenę alarmowa, której głośniki są usytuowane w wieżyczce sygnałowej. Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej RP.

Wartość inwestycji: 130 000 zł
Dofinansowanie od KG PSP: 50 000 zł
Dofinansowanie od ZG OSP: 5 000 zł
Realizacja: 2015-2016 r.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy