język migowy

Burmistrz Gminy Brwinów

Opublikowano:

Burmistrz Gminy Brwinów
ARKADIUSZ KOSIŃSKI

Urząd Gminy Brwinów , ul. Grodziska  12
Sekretariat: I piętro, pok. 101, tel. (22) 73 82 612
Przyjmowanie interesantów w pon. w godz. 16-18 po wcześniejszym umówieniu spotkania.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w BIP

Zakres kompetencji:

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do jego kompetencji należy m.in. pełnienie funkcji organu administracji publicznej, kierownika Urzędu Gminy i zwierzchnika służbowego w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu, przygotowuje projekty uchwał oraz określa sposób ich realizacji. Burmistrz wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej.
 
Życiorys:
Żonaty, trzech synów.
Wykształcenie wyższe: mgr inżynier - Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Doświadczenie zawodowe: Po ukończeniu studiów praca na stanowiskach (kolejno): asystenta projektanta, projektanta, starszego projektanta, kierownika zespołu projektowego, kierownika pracowni projektowej. Od 1.IV.2000 r. do 8.III.2011 r. własna działalność gospodarcza - usługi w zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz nadzorów inwestorskich. W latach 2004-2005 praca w Zespole Konsultantów przy Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 
Działalność w samorządzie zawodowym:
2002-obecnie: członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
- delegat na zjazdy II kadencji (2006-2010), III kadencji (2010-2014) oraz IV kadencji (2014-2018),
- w latach 2006-2010: członek Komisji Kwalifikacyjnej zajmującej się weryfikacją wniosków, przeprowadzeniem egzaminów oraz nadawaniem uprawnień budowlanych, członek komisji opiniujących wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
- w latach 2006-2009: członek zespołu ds. legislacji i współdziałania z organami administracji publicznej (przekształconego w 2008 r. w zespół ds. statutowo-regulaminowych, etyki i ochrony zawodu) i zespołu ds. legislacji oraz współdziałania z organami administracji publicznej i stowarzyszeniami zawodowymi
- 2006-2010: konsultant Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie nadawania tytułów rzeczoznawców budowlanych i uznawania uprawnień budowlanych cudzoziemców oraz opracowania propozycji zmian standardów kształcenia na wyższych studiach technicznych,
- od 2010 r.-obecnie: Członek Komisji Egzaminacyjnych.
 
Działalność społeczna w Brwinowie do 2010 r.:
- w latach 2005-2010 przewodniczący Rady Rodziców w przedszkolu przy ul. Słonecznej w Brwinowie, inicjator konsultacji społecznych w sprawie organizacji sieci przedszkoli na terenie gminy Brwinów oraz lokalizacji przedszkola, członek (2005 r.) i przewodniczący (2008 r.) komisji konsultacyjnych,
- w 2008 r. członek Komitetu ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20. Rocznicy Odbudowy Pomnika Niepodległości, odpowiedzialny za przygotowanie remontu Pomnika Niepodległości, pomnika/kwatery żołnierzy poległych w 1939 r. znajdującej się na brwinowskim cmentarzu oraz budowy alejki od bramy do kaplicy Marylskich,
- w 2009 r. Zastępca Przewodniczącego Komitetu ds. przygotowania obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Brwinowem, odpowiedzialny za przygotowanie remontu czterech pomników (miejsc pamięci) związanych z wydarzeniami września 1939 r.: przy ul. Głównej w Parzniewie, przy ul. 36 pp LA w Parzniewie, przy ul. Warszawskiej w Kaniach oraz przy ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie,
- w 2010 r. inicjator remontu pomnika - ściany pamięci w Parku Miejskim. Wykonana inwentaryzacja, zalecenia budowlane i kosztorysy przedstawione następnie Komitetowi ds. przygotowania obchodów 60. rocznicy nadania praw miejskich miastu Brwinów były podstawą wykonania remontu,
- współzałożyciel oraz w latach 2008-2010 prezes Stowarzyszenia Projekt Brwinów.
 
Inna działalność:
- od 16 V 2012 r. członek Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 
W wyborach samorządowych w 2010 r. wybrany burmistrzem gminy Brwinów. Poparcie uzyskane w II turze wyborów w dn. 5.12.2010 r.: 4809 głosów
W wyborach samorządowych w 2014 r. wybrany burmistrzem gminy Brwinów. Poparcie uzyskane w I turze wyborów w dn. 16.11.2014 r.: 6964 głosów
W wyborach samorządowych w 2014 r. wybrany burmistrzem gminy Brwinów. Poparcie uzyskane w I turze wyborów w dn. 21.10.2018 r.: 9894 głosów
W wyborach samorządowych w 2014 r. wybrany burmistrzem gminy Brwinów. Poparcie uzyskane w I turze wyborów w dn. 7.04.2024 r.: 7821 głosów

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy