język migowy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy