język migowy

LXX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 6 listopada 2023 r. zwołuję LXX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 18:30, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

3.1.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zespołu sportowego przy Szkole Podstawowej w Otrębusach" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 (RM0006.830.2023);
3.2.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację zadania, polegającego na renowacji pomnika - mogiły z krzyżem w Parku Miejskim w Brwinowie, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” (RM0006.832.2023);
3.3.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2024 (RM0006.839.2023);
3.4.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (RM0006.834.2023);
3.5.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (RM0006.838.2023);
3.6.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” (RM0006.833.2023);
3.7.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (RM0006.835.2023);
3.8.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” (RM0006.836.2023);
3.9.    upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” (RM0006.837.2023).

4.    Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.834.2023

Rozmiar: 89.16 kb
pdf

RM0006.835.2023

Rozmiar: 84.97 kb
pdf

RM0006.836.2023

Rozmiar: 87.38 kb
pdf

RM0006.832.2023

Rozmiar: 96.19 kb
pdf

RM0006.830.2023

Rozmiar: 90.42 kb
pdf

RM0006.837.2023

Rozmiar: 93.71 kb
pdf

RM0006.838.2023

Rozmiar: 95.31 kb
pdf

RM0006.839.2023

Rozmiar: 87.36 kb
pdf

RM0006.833.2023

Rozmiar: 90.08 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy