język migowy

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej  i Finansów 
/-/ Grzegorz Matysiak 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy