język migowy

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie. 


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 


 Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
/-/ Zbigniew Kurządkowski 

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy