Zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbędzie się w dniu   28 listopada  2012 roku (środa) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej   w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.
Czytaj...    |    Projekty uchwał ...
Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 27 listopada 2012 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 26.11.2012 r. o godz. 1830 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.

    Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012  roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 22 listopada 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.