Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 18 marca 2013 r.   o   godz. 18.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 13 marca 2013  roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj więcej...    |    Projekty uchwał ...
Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 6 marca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 8 marca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.