Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 06.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 7 maja 2013 r. o godz. 1930 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. o godzinie 1730 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12