W trybie przewidzianym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 1815), zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 07:30, w sali konferencyjnej przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie.

XV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.