Wzniesiony w 1911 r. dla aptekarza Feliksa Kuleszy. Apteka po wojnie została upaństwowiona, dziś ponownie prywatna. Nad drzwiami oryginalny napis „APTEKA”.