Powstanie datowane jest na okres sprzed I Wojny Światowej. Otacza ją piękny starodrzew.