Wybudowana została w 1925 r. Należała do Jana Tobolki, dyrektora warszawskiej filii Banku "Express Co", co wyjaśnia jej nazwę.