język migowy

Kaplica cmentarna rodziny Marylskich oraz teren cmentarza parafialnego, ul. Powstańców Warszawy 17

Opublikowano:
Kaplica cmentarna rodziny Marylskich oraz teren cmentarza parafialnego, ul. Powstańców Warszawy 17
Zbudowana prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w, pełniła początkowo funkcję kaplicy dworskiej rodziny Marylskich w ich majątku w Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim. W 1857 r. z inicjatywy ówczesnego dziedzica Książenic Eustachego Marylskiego została przeniesiona na teren cmentarza parafialnego w Brwinowie (powstałego na obecnym miejscu w 1819 r.) jako kaplica grobowa rodziny Marylskich. Budynek postawiono na grobie ojca Eustachego – Piotra Marylskiego, oficera Wojska Polskiego z okresu insurekcji kościuszkowskiej i radcy Stanu Księstwa Warszawskiego, zmarłego w 1829 r. Fakt ten upamiętniono tablicą fundacyjną wykonaną z piaskowca, zawieszoną w szczycie frontowym nad podcieniem. Płytę nagrobną Piotra Marylskiego wmurowano pod podcieniem kaplicy. Budynek w niezmienionej formie przetrwał do czasów współczesnych i nadal pełni rolę mauzoleum rodziny Marylskich. Usytuowany w centralnej części cmentarza parafialnego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy