Willa dr. Sterna, jej kolejnymi właścicielami byli pp. Pakulscy i płk Lechniawski.

Zbudowana w 1926 r., przez inż. Sęczkowskiego. Jej pierwszymi właścicielami byli pp. Raczyńscy.

Wybudowana została w 1925 r. Należała do Jana Tobolki, dyrektora warszawskiej filii Banku "Express Co", co wyjaśnia jej nazwę.

Wzniesiony w 1927 r. podobnie jak kamienica "Amerykanka" sumptem małżeństwa Tobolków, obywateli amerykańskich. W okresie II wojny światowej mieściła się tu placówka policji bezpieczeństwa Sipo.

Zbudowana w latach 20. XX w. Należała do pp. Koniuszewskich.

Willa pp. Niedźwiedzkich, ul. Żwirowa 10

Willa „Czesiówka”, ul. Zacisze 2

Willa „Różana”, ul. Batorego 4

Willa „Kapryśna”, ul. Biskupicka 3

Willa „Słoneczna”, ul. Grodziska 19

Willa „Mały dworek”, ul. Lilpopa 14

Willa „Poraj”, ul. Sienkiewicza 17

Willa „Sokół”, ul. Szopena 7

Willa „Promyk”, ul. Grodziska 28 .

Willa „Kasieńka”, ul. Grodziska 34

Willa „Wandeczka”, ul. Kraszewskiego 23

W 1938 r. Stanisław Scholtze, właściciel wytwórni wódek i win, kupuje dość znaczny areał nieużytków i wkrótce rozpoczyna budowę willi letniskowej. Od imienia założyciela miejsce to zaczęto nazywać Stasiówek.

Zbudowany w I ćw. XX w. przez rodzinę Toeplitzów, do której należał do roku 1945. Następnie rodzina zrzekła się dworu na rzecz Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W latach 60. obiekt przeszedł w ręce urzędu gminnego w Otrębusach, a od roku 1975 należy do Gminy Brwinów.

Zbudowana prawdopodobnie w pierwszych latach XX w. przez lekarza związanego z Karolinem. Później willę tę odkupił znany warszawski cukiernik Gajewski, a w 1938 r. Marian Piasecki, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zbudowany pod koniec XIX lub na początku XX w. Od 2006 r. w rękach prywatnych, mieści galerię rzeźb Juana Soriano