Willa dr. Sterna, jej kolejnymi właścicielami byli pp. Pakulscy i płk Lechniawski.

Zbudowana w 1926 r., przez inż. Sęczkowskiego. Jej pierwszymi właścicielami byli pp. Raczyńscy.

Wybudowana została w 1925 r. Należała do Jana Tobolki, dyrektora warszawskiej filii Banku "Express Co", co wyjaśnia jej nazwę.

Wzniesiony w 1927 r. podobnie jak kamienica "Amerykanka" sumptem małżeństwa Tobolków, obywateli amerykańskich. W okresie II wojny światowej mieściła się tu placówka policji bezpieczeństwa Sipo.

Zbudowana w latach 20. XX w. Należała do pp. Koniuszewskich.

Willa pp. Niedźwiedzkich, ul. Żwirowa 10

Willa „Czesiówka”, ul. Zacisze 2

Willa „Różana”, ul. Batorego 4

Willa „Kapryśna”, ul. Biskupicka 3

Willa „Słoneczna”, ul. Grodziska 19