język migowy

Perły Samorządu

Opublikowano:

Gmina Brwinów Gmina Brwinów zdobyła 8. miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2017”.

W rankingu oceniane były m.in. sposób pozyskiwania środków zewnętrznych na dalszy rozwój, zadania realizowane przez gminę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę drogową, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania mające na celu aktywizację mieszkańców. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Gmina Brwinów otrzymała tytuł Perły Samorządu w 2017 r.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy