język migowy

Brwinów: Lider edukacji

Opublikowano:

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji”: nagroda dla jednostek samorządu terytorialnego, które – w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

Ideą programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Bada m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych.

Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

Gmina Brwinów została nagrodzona w latach: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
W 2014 roku zdobyła dodatkowe wyróżnienie „Primus” za najwyższą liczbę zdobytych punktów rankingowych.
W 2015 roku Burmistrz Gminy Brwinów otrzymał również wyróżnienie „Mecenas Wiedzy”. Nagroda jest przyznawana liderom samorządowym m.in. za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju w swoich jednostkach samorządowych.

W 2016 r. gmina Brwinów uzyskała dodatkowo Złoty Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie specjalne przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy