język migowy

Muzeum Sztuki Ludowej

Opublikowano:
Muzeum Sztuki Ludowej

Muzeum Sztuki Ludowej jest muzeum prywatnym ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzone jest przez prof. Mariana Pokropka.

Gromadzi zabytki współczesnej sztuki ludowej z całej Polski, przeważnie o tematyce sakralnej, historyczno-patriotycznej i obrzędowej: obrazy na szkle, rzeźby w drewnie i glinie, płaskorzeźby, wycinanki, dywany dwuosnowowe, plastykę obrzędową itp. Przy muzeum gromadzone jest archiwum dotyczące polskiej kultury i sztuki ludowej, w tym archiwum fotograficzne i specjalistyczna biblioteka.  


Muzeum Sztuki Ludowej
ul. Natalińska 15
05-805 Otrębusy
tel. 22 758 55 61
Muzeum prowadzi wyłącznie działalność naukową i badawczą.  Nie umożliwia zwiedzania osobom indywidualnym i grupom wycieczkowym z wyjątkiem osób zainteresowanych badaniami sztuki ludowej.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy