język migowy

Zgłoś swoje źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Opublikowano:
Zgłoś swoje źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, jakie posiadają w swoich zabudowaniach. Po wymianie urządzenia trzeba dokonać aktualizacji.

Dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można przekazać na dwa sposoby. Pierwszym jest wypełnienie deklaracji na stronie https://ceeb.gov.pl/, którą należy podpisać za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego. Drugi sposób to złożenie deklaracji w wersji papierowej w urzędzie lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Na zgłoszenie istniejących już źródeł ciepła właściciel ma czas do 30 czerwca 2022 r. Natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r., termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu do 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Urzędnik ma 6 miesięcy na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków z już istniejącymi źródłami ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków, gdzie źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po raz pierwszy po 1 lipca 2021 r., urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

 

Właściciele budynków mieszkalnych powinni wypełnić deklarację — formularz A. W przypadku budynku wielomieszkaniowego to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła.

Z kolei deklaracja na formularzu B służy do ewidencji budynków i lokali niemieszkalnych m.in.:

budynków biurowych, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo-usługowych, budynków łączności, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, muzeów i bibliotek, budynków gospodarstw rolnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską.

 

 

Formularze do pobrania dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Jeśli po złożeniu deklaracji nastąpi zmiana źródła ogrzewania, należy zaktualizować informacje na stronie  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej, składając odpowiedni formularz w urzędzie albo wysyłając go pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy