język migowy

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brwinów

Opublikowano:

W październiku 2021 r. zakończył się etap zbierania danych w projekcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brwinów”. Teraz wymianę pieca należy zgłaszać do gminy osobiście.

Program ochrony powietrza (POP), uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zakłada, że dane zebrane w trakcie inwentaryzacji będą aktualizowane. Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych lub gospodarczych mają obowiązek informowania o wymianie lub instalacji dodatkowych źródeł ciepła. Wypełnioną deklarację należy przekazać do Urzędu Gminy Brwinów w terminie 30 dni od rozpoczęcia ich użytkowania.

Do pobrania:

Deklarację należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Na podstawie danych zbieranych przez ankieterów firmy Atmoterm od lipca do października 2021 r. został sporządzony raport, który jest punktem wyjścia do dalszych decyzji i działań w sprawie źródeł ogrzewania w naszej gminie. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła było konieczne, aby móc poznać realne potrzeby mieszkańców gminy związane z wymianą ogrzewania oraz uzyskać wiedzę konieczną do planowania działań i dopasowania programów dotacyjnych do potrzeb mieszkańców.

Wyniki ankiet przeprowadzonych na terenie gminy przez ekoankieterów oraz ich omówienie

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brwinów” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy