język migowy

Gminne dotacje na zmianę systemu ogrzewania

Opublikowano:

W Urzędzie Gminy Brwinów można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

Warto zdecydować się na wymianę systemu ogrzewania i skorzystać z gminnego wsparcia. Z dofinansowania w wysokości 90% kosztów udokumentowanych fakturą (nie większych jednak niż 8 tys. zł) mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy."

Uzyskanie dotacji krok po kroku:

  1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
  2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
  3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
  4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
  5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola przez urzędników w celu potwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi dokumentami.
  6. Wypłata dofinansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Wypełnione wnioski należy składać do 31 lipca każdego roku na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności, a w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku.

 

Szczegółowe informacje:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 22 738 25 94

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy