Planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, aspekty prawne, wykorzystanie narzędzi informatycznych i in. – program szkolenia dla przedsiębiorców, dofinansowany w 80% z EFS, opisuje osiem kroków do sukcesu w biznesie.