Do 29 czerwca 2012 r. trwa konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU): dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą uzyskać tworzone lub istniejące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.