Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło serwis internetowy wszechstronnie omawiający zagadnienia związane z opieką nad dziećmi do lat 3.