Placówka terenowa KRUS w Błoniu zaprasza osoby prowadzące działalność rolniczą do udziału w konkursie promującym bezpieczeństwo pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Do udziału w konkursie KRUS zaprasza osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (placówki terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją placówkę terenową w konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w placówce KRUS Błonie, ul. Targowa 3 B lub w załączonym pliku.
Termin zgłoszeń upływa 10 maja br.