Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Będzie on trwać od dnia 15 do 26 kwietnia 2013 r.

O fundusze unijne z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby i firmy, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.