Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących rozwoju średnich przedsiębiorstw. Można je składać od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r.