Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.