Do 26 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które mają przyczynić się do rozwoju szkolnictwa zawodowego. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeznacza na ten cel ze środków EFS kwotę ponad 11 mln zł.