Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania