Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 12 lipca 2013 r.