Obwieszczenie: Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu pruszkowskiego - etap III i powiatu grodziskiego - etap I - szlak Pruszków - Grodzisk Mazowiecki.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą:
Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, od km 15,000 do km 18,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z „Modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na trenie powiatu pruszkowskiego”, etap II – stacja Pruszków.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą:
„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu pruszkowskiego – etap III i powiatu grodziskiego – etap I – Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki”.