Od 1 stycznia 2015 r. rodzice oraz współmałżonkowie rodziców legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, uprawnieni są do przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów z ulgą ustawową wynoszącą 37% lub 49%.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ulgi w przejazdach WKD dla osób uprawnionych wyniosą odpowiednio:

  1. 37% - na podstawie biletów jednorazowych;
  2. 49% - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.


Podczas kontroli biletów Kartę Dużej Rodziny należy okazać wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.