Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub planujące jej rozpoczęcie) na spotkania edukacyjno-informacyjne.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Rodzicu,
Chcesz wiedzieć jak poprawić komunikację z dzieckiem, co robić w trudnych sytuacjach wychowawczych, jak poprawić sytuację w rodzinie?

Przyjdź na - Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców

W dniach od 9 do 23 września na terenie województwa mazowieckiego będzie prowadzona akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.

W dniu 5 września 2011 r. zostanie całkowicie zamknięty fragment drogi powiatowej z Brwinowa do Błonia (wyjazd ul. Piłsudskiego przez Kotowice). Ruch będzie odbywał się objazdem.