Poczta Polska poszukuje zainteresowanych współpracą w zakresie prowadzenia placówki pocztowej na zasadach agencyjnych.

[PDF]

Warszawska Kolej Dojazdowa  sp. z o.o. informuje o organizacji ruchu na linii WKD w dniach 1-4 listopada oraz 12 listopada 2018 r.

Więcej informacji http://www.wkd.com.pl/

KRUS zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w środkach masowego przekazu do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. Artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe oraz telewizyjne można przesyłać do 15 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu - [PDF]

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu realizuje projekt wsparcia skierowany do osób posiadających tzw. kredyty „walutowe”, polisolokaty oraz obligacje GetBack.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.