Do 10 października 2021 r. trwają konsultacje projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Kontynuowane są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektóre obejmują swoim zasięgiem część terenu gminy Brwinów.

Dr inż. Sławomira Hajduk z Politechniki Białostockiej zwraca się o wypełnienie do 31 lipca 2021 r. ankiety, w których mieszkańcy mogą ocenić swoją miejscowość i pracę urzędników.