Pod koniec stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów dotyczących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego pracującego na rzecz mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo. Następne: już 11 lutego!

Od 21 marca do 16 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie tzw. małych projektów oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na projekty edukacyjne, promocję ekologii, projekty kulturalne itp. przeznaczono 432 tys. zł. Pula dla przedsiębiorców w tym naborze to 228 tys. zł.

W dniu 27 stycznia 2012 roku w Urzędzie Gminy Brwinów został wyłożony do wglądu „Projekt uproszczony planu urządzenia lasów” znajdujących się w gminie Brwinów i stanowiących własność osób fizycznych.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Autorzy nigdzie niepublikowanych jeszcze prac dotyczących problematyki rozwoju wsi, dorobku kulturowego i dziedzictwa historycznego wsi mogą zgłaszać swoje opracowania do końca lipca 2012 r.

Na nowego właściciela czekają porzucone szczeniaki: jeden piesek oraz cztery suczki.
Kontakt do Straży Miejskiej w Brwinowie: 22 729 29 50 lub 22 729 63 94.